Kaikilla yrityksillä on brändi. Se on olemassa halusimme tai emme. Brändi on sitä, miten asiakkaat kokevat yrityksen ja sen palvelut tai tuotteet. Johdonmukaisuus brändiasioissa parantaa asiakaskokemusta sekä tehostaa markkinointia ja myyntiä.

Autamme kirkastamaan oleellisen. Luomme vaikuttavia brändejä ja niitä tukevia konsepteja, joilla on merkitystä.

Brändityö ja brändin kirkastaminen

Toisinaan on tarpeen tehdä kokonaisvaltainen brändityö, toisiaan brändin kirkastaminen riittää päivittämään brändin esimerkiksi yrityskaupan tai muun ison muutoksen jälkeen.

Brändityön aluksi tutustumme asiakkaaseemme, sen vahvuuksiin ja tavoitteisiin, markkinaan ja kilpailutilanteeseen. Alkukartoituksen ja -kyselyn pohjalta valmistelemme aineiston brändityön aloitustyöpajaan. Työpajatyöskentely on intensiivistä ja keskustelevaa. Vapautuneessa ja innostuneessa ilmapiirissä ideoidaan ja saadaan oivalluksia. Asiakkaasta riippuen työ voi vaatia useamman työpajan tai kyselyn. Vaiheistus ja aikataulu suunnitellaan aina räätälöidysti. Brändityön kesto on yleensä 1–2 kuukautta.

Brändikäsikirja

Brändityön keskeisiä tuloksia ovat brändinimi, logo ja visuaalinen ilme, brändipersoona, ääni, brändilupaus, avainviestit, bränditarina ja brändihierarkia. Brändityön jatkona teemme tarpeen mukaan brändikäsikirjan ja sovellukset, esimerkiksi käyntikortit, kirje- ja esityspohjat, julisteet sekä esitteet.

Kun brändityö on tehty, alkaa varsinainen brändin rakentaminen. Se tapahtuu kaikkialla siellä, missä brändi näkyy ja kuuluu – markkinointiviestinnästä asiakkaan kohtaamiseen.

Konseptit

Markkinointi voidaan karkeasti jakaa kolmeen tasoon: strategia, konseptit ja tuotanto. Konsepti toimii linkkinä brändistrategian ja arkisen aherruksen välissä. Konsepti määrittelee miltä markkinointi näyttää ja tuntuu.

Konseptit luovat osaltaan brändin. Konsepti on idean kuvaus. Sen peruskivi on siis idea, oivallus tai näkökulma, joka kiteyttää jotakin kohderyhmästä ja toisaalta yrityksestä ja sen tuotteesta tai palvelusta. Hyvä konsepti vetoaa sekä järkeen että tunteeseen.

Luomme muun muassa palvelu-, tuote- ja kampanjakonsepteja. Parhaista konseptista tulee tunne, että onpa hienosti ilmaistu. Syntyy uusia ideoita, joita voi helposti soveltaa eri kanaviin.

Ota yhteyttä