Markkinointistrategia tiivistää sen, millä markkinoilla ja missä segmenteissä yritys toimii ja miten se luo ylivoimaa suhteessa kilpailijoihin. Sen avulla kaikki tekeminen on linjassa yrityksen strategisten tavoitteiden kanssa.

Milloin markkinointistrategia kannattaa tehdä?

Strategisen markkinoinnin tavoitteena on kasvattaa tuotteiden ja palveluiden myyntiä valituilla markkinoilla valituille asiakasryhmille. Markkinointistrategia on kilpailuedun luomisen pelikirja.

Markkinointistrategia kannattaa tehdä silloin, kun uskalletaan tunnustaa, että myynti tai kannattavuus eivät kasva haluttua tahtia. Tai silloin kun tehdään markkinointia, mutta ei oikein tiedetä mitä tehdään ja miksi – kirkas visio, suunta ja menestyssuunnitelma puuttuvat.

Strategiatyö

Strategiatyön aluksi tutustumme asiakkaaseemme, sen vahvuuksiin ja tavoitteisiin, markkinaan ja kilpailutilanteeseen. Alkukartoituksen ja -kyselyn pohjalta valmistellaan aineisto strategiatyön aloitustyöpajaan. Työpajatyöskentely on intensiivistä ja keskustelevaa. Vapautuneessa ja innostuneessa ilmapiirissä ideoidaan ja saadaan oivalluksia. Asiakkaasta riippuen työ voi vaatia useamman työpajan tai kyselyn. Vaiheistus ja aikataulu suunnitellaan aina räätälöidysti. Strategiatyön kesto on yleensä 1–2 kuukautta.

Mitä markkinointistrategia sisältää?

Markkinointistrategian keskeisiä osa-alueita ovat:

  • nykytilan ja toimintaympäristön sekä yhteiskunnan analyysi
  • tavoitteet
  • kohderyhmät
  • asiakas/vastaanottajapersoonat
  • teemat
  • konseptit
  • prosessit ja roolit
  • mittarit

 

Rakennamme markkinointistrategian aina brändin ja yrityksen lähtökohdista. Työhön voi sisältyä myös tärkeimpien konseptien, materiaalien ja kampanjoiden määrittely.

Ota yhteyttä