Digimarkkinnoissa, jos missä, tulokset ratkaisevat. Hyvin suunnitellut toimenpiteet vahvistavat tunnettuutta, rakentavat brändiä, innostavat ottamaan selvää, generoivat liidejä, saavat aikaan toimintaa ja vahvistavat asiakassuhdetta. Digikanavissa kilpailu kohderyhmien huomiosta on kiivasta, joten perusteellisesti suunnitellut teemat, erottuvat kerronnan tavat, vahva visuaalisuus ja persoonallinen ääni ovat keskeisiä tulosten saavuttamiseksi.

Koska digimarkkinointi tarjoaa lähes loputtomasti vaihtoehtoja, lähdemme liikkeelle aina tavoitteista, kohderyhmästä ja käytössä olevasta budjetista. Niiden perusteella laadimme suunnitelman ja konseptit, jotka palvelevat parhaiten asiakkaamme tarpeita.

Teemme avainsanatutkimukset, hakukoneoptimoinnit, Google Ads -mainonnat ja some-sisällöntuotannot räätälöidysti. Toteutuksen voimme hoitaa avaimet käteen -periaatteella: kirjoitamme sisällöt, luomme visuaaliset ilmeet, käynnistämme kampanjat ja optimoimme mainontaa tulosten perusteella.

Miten digitaalinen markkinointi lisää myyntiä?

Digimarkkinointi sopii erittäin hyvin verkkokauppaliiketoimintaan. Avainsanatutkimus ja hakukoneoptimointi auttavat merkittävästi lisäämään verkkokaupan ja -sivuston löydettävyyttä hakukoneissa. Kampanjat sopivat paitsi uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraamiseen, myös uusien asiakkaiden saamiseen, varastontyhjennykseen ja myynnin lisäämiseen. Tuotetekstejä parantamalla voi korottaa konversioprosenttia. Konversio tarkoittaa digitaalisessa markkinoinnissa sitä, että kävijä suorittaa ennalta määritetyn sekä mitattavan toimenpiteen eli konvertoituu. Esimerkkejä konvertoitumisesta ovat ostos verkkokaupasta, jätetty yhteydenotto tai täytetty lomake. Sisältömarkkinoinnilla olemme lisäksi onnistuneet tavoittamaan täysin uusia kohderyhmiä. Parhaat ideat ja toteutukset olemme kehittäneet yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimus paljastaa, löytävätkö asiakkaat sivustosi. Avainsanatutkimus eli hakusana-analyysi on perustava osa Google-markkinointia. Avainsanatutkimus on prosessi, jossa selvitetään näkyvyyden ja tavoitteiden kannalta tärkeimmät ja haetuimmat hakusanat, joilla yrityksen kannattaa pyrkiä sijoittumaan Googlen hakutuloksissa.

Miksi avainsanatutkimus on tärkeä?

Avainsanatutkimuksen jälkeen on mahdollista nähdä, mihin hakuihin kannattaa keskittyä hakukoneoptimoinnissa tai mainoskampanjassa. Tärkein hakutermi ei välttämättä ole haetuin, vaan se, mistä saa eniten liidejä tai joka vastaa yrityksen palvelua tai tuotetta parhaiten. Liidi tarkoittaa potentiaalista asiakasta, joka on ilmaissut kiinnostuksensa yrityksen tuotteisiin tai palveluihin. Toisaalta, vaikka yritys haluaisikin näkyä jollain tietyllä haulla, avainsana-analyysi auttaa tähän hakuun liittyvien avainsanojen määrittelyssä. Avainsanatutkimus tehostaa toimintaa ja tuottaa tuloksia järkevällä panostuksella. Se auttaa tekemään oikeita asioita hakukoneoptimoinnissa ja kohdentamaan Google-hakukonemainonnan budjettia järkevästi.

Minkälainen on hyvä avainsana?

Hyvä avainsana lisää liikennettä yrityksen verkkosivuilla ja kasvattaa myyntiä. Hyvän avainsanan määritelmä vaihtelee aina tapauskohtaisesti, mutta nämä nyrkkisäännöt pätevät useimmissa tapauksissa:

  • Avainsana on riittävän suosittu
  • Avainsana, jota käyttävät henkilöt ovat valmiita ostamaan
  • Avainsana vastaa yrityksen verkkosivuston sisältöä
  • Avainsana ei ole liian kilpailtu

Avainsana-analyysi on aina osa optimointi- ja Google-markkinointipalveluitamme.

Hakukoneoptimointi

Ihmiset hakevat valtavan paljon tietoa Googlesta. Hakukoneoptimointi auttaa siihen, että verkkosivuille ja verkkokauppaan saataisiin enemmän liikennettä ja asiakkaita Googlen luonnollisten hakutulosten kautta. Paras paikka sijaita hakutuloksissa on ehdottomasti Googlen hakutulosten ensimmäisellä sivulla, mielellään viiden ylimmän hakutuloksen joukossa. Näitä ensimmäisiä, ei-mainostettuja hakutuloksia kutsutaan nimellä orgaaniset tai luonnolliset hakutulokset. Ihmiset usein klikkaavat ensimmäisiä hakutuloksia, jotka eivät ole maksettuja eli sponsoroituja.

Hakukoneoptimointi on joukko toimenpiteitä, jotka vaikuttavat verkkosivustosi näkyvyyteen Googlen algoritmissa. Se on verkkosivujen tai verkkokaupan sisältöjen, otsikoiden ja linkitysten lisäämistä sekä sivuston muokkaamista hakukonenäkyvyyttä silmällä pitäen. Google suosii myös selkeää ulkoasua, oleellista sisältöä sekä sitä, että sivusto on käytettävissä myös mobiililaitteilla.

Yrityksesi tarvitsee hakukoneoptimointia, jos haluat nostaa sivusi korkeammalle hakutuloksissa, haluat sivuillesi enemmän kävijöitä tai haluat myydä enemmän.

Tarjoamme hakukoneoptimointia kertaoptimointina ja jatkuvana palveluna. Kuukausittaiseen hakukoneoptimointiin kuuluu optimointityötä viikottain. Muokkaamme sivuston metatietoja, otsikoita, sisältöjä, kuvien alt-tekstejä ja linkityksiä. Suosittelemme hakukoneoptimointia pakettina Google Ads -mainonnan kanssa. Tällöin puhutaan Google-markkinoinnnista.

Google Ads -mainonta ja Google-markkinointi

Google-mainontaa voi tehdä monella eri tavalla ja kulmalla. Joillakin asiakkailla voi painotus olla enemmän mainonnan puolella kun taas toisille yrityksille sopii paremmin luonnollinen sivujen löydettävyys.

Mitä on Google Ads -mainonta?

Google Ads -mainonta on Googlessa ja sen yhteistyökumppaneiden sivuilla tapahtuvaa mainostamista. Mainontaa on kahdenlaista. Hakusanamainonnan avulla verkkosivusto nousee hakutuloksissa mahdollisimman ylös, kun taas display- eli kuvamainokset näkyvät esimerkiksi blogeissa, YouTubessa tai muilla Googlen yhteistyökumppaneiden sivustoilla.

Google Ads -mainonnan avulla tavoitat potentiaaliset asiakkaat silloin, kun he etsivät verkosta yritystäsi tai yrityksesi kaltaisia palveluita. Kun asiakkaat etsivät tietoa jostakin tuotteesta tai palvelusta Googlesta, he ovat jo kiinnostuneita. Google-mainokset näkyvät vain, jos potentiaalisen ostajan haku vastaa riittävästi mainostettavaa palvelua. Asiakas on siis valmis ehkä ostamaan, kun taas some-markkinoinnissa asiakkaan tarve on aina luotava mainonnalla.

Google Ads -mainonta on jatkuvasti kehittyvä prosessi. Se vaatii toimenpiteitä mainonnan tehokkuuden kasvattamiseksi viikoittain. Kampanjoiden ja mainosten toimivuutta kannattaa seurata aktiivisesti.

Google Ads-mainonta maksaa. Jokaisesta klikkauksesta maksetaan mainosrahaa. Klikkihinnat vaihtelevat kilpailutilanteen, mainosten tehon ja budjetin mukaan. Annamme suosituksen sopivasta mainosbudjetista, jonka asiakas siis maksaa suoraan Googlelle.

Mitä on Google-markkinointi?

Suosittelemme Google Ads -mainontaa pakettina avainsanatutkimuksen ja hakukoneoptimoinnin kanssa. Tällöin puhutaan Google-markkinoinnista. Google-markkinoinnissa optimoidaan verkkosivustoa tai -kauppaa samaan aikaan Google Ads -mainonnan optimoinnin kanssa. Näin saadaan paras hyöty kokonaisuudelle, jossa osat ruokkivat toisiaan.

Sosiaalisen median mainonta ja kanavien ylläpito

Some-kanavien tai verkkosivun ylläpito sujuu meiltä hyvin. Määrittelemme asiakkaan kanssa brändin äänen, laadimme selkeät suunnitelmat ja sovimme yhteisistä toimintamalleista. Meillä on kokemusta myös kanavien päivystystyyppisestä ylläpidosta esimerkiksi erilaisissa poikkeustilanteissa.

Tarjoamme Google-markkinointia ja sosiaalisen median tilien ylläpitoa myös jatkuvana kuukausipalveluna, koska niiden aktiivinen seuraaminen, optimoiminen, datan analysoiminen, ideointi ja ylläpito vievät aikaa. Ulkoistaminen on usein kannattava vaihtoehto. Raportoimme jatkuvista palveluista kuukausittain. Jos asiakkaalle sopii, pidämme kuukausittain raportointi- ja ideointipalaverin, jossa katsomme miten on mennyt, minkälaisia tuloksia eri toimenpiteillä on saatu aikaan ja samalla ideoimme tulevien kuukauden toimenpiteitä.

Ota yhteyttä