Hyvät, idearikkaat kampanjat jäävät mieleen pitkäksi aikaa. Luova ja onnistunut kampanjatoteutus nostaa markkinoinnin aivan toiselle tasolle, sillä se erottuu viestitulvasta. Markkinointikampanjoilla ja lanseerauksilla on tärkeä rooli yrityksen brändin rakentamisessa ja tuloksen tekemisessä.

Mikä on kampanjasuunnitelma?

Kampanjasuunnittelu pohjautuu konseptointiin, jossa luodaan kampanjalle yhtenäinen teema ja viestit. Kampanjasuunnitelma ohjaa tuotantoa ja toteutusta. Suunnitelmassa määritellään markkinoinnin keinot ja kanavat tavoitteiden saavuttamiseen. Suunnitelmaan kirjataan myös kampanjakalenteri, johon toimenpiteet on aikataulutettu.

Kampanjasuunnitelma sisältää:

  • Tavoitteet
  • Toimenpiteet: mitä, missä ja milloin tehdään
  • Näkyvyys eri kohderyhmissä ja maantieteellisesti
  • Ehdotus mediabudjetista ja sen jakautumisesta eri kanaviin
  • Eri medioiden roolit kampanjassa
  • Vastuuhenkilöt ja toteuttajat
  • Tarvittavat materiaalit

 

Toteutamme idearikkaat ja oivaltavat kampanjapaketit, joihin kuuluu sekä suunnittelu että toteutus asiakkaan kanssa sovittavalla laajuudella. Kampanjat sopivat paitsi uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraamiseen, myös esimerkiksi uusien asiakkaiden saamiseen, varastontyhjennykseen ja myynnin lisäämiseen.

Ota yhteyttä