Huolella suunniteltu ja taidolla toteutettu visuaalisuus erottaa joukosta ja synnyttää vahvoja mielikuvia. Visuaalinen kerronta saa pysähtymään, synnyttää tunteen ja kertoo tarinan. Ilman vahvaa visuaalisuutta viestien tulvassa on vaikeaa menestyä.

Yrityksen visuaalinen ilme

Visuaalisuus on erottamaton osa brändiä. Tunnistettava ilme on yrityksen, tuotteen tai palvelun punainen lanka. Se kokoaa tyylin, jolla kerrotaan brändin tarinaa kuvilla, videoilla tai painotuotteilla. Ilmeen voi luoda osana brändityötä tai sen jatkumona.

Visuaalisen ilmeen keskeisiä elementtejä ovat logo, värimaailma, kuvamaailma ja niiden ilmentymät eri kanavissa. Visuaalinen ilme on hyvä koota visuaaliseen ohjeistukseen, joka toimii pohjana erilaisten sovellusten suunnittelulle.

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on ulkoasun suunnittelua. Sitä tarvitaan kaikessa kuvallisessa viestinnässä. Suunnittelun elementtejä ovat värit, symbolit, teksti, typografia, muodot ja kuvat, joskus myös liike.

Suunnittelemme visuaalisia kokonaisuuksia, konsepteja ja toteutuksia. Lopputulos voi olla esimerkiksi logo, verkkosivujen ulkoasu, käyntikortti, teippaus, mainos, some-kuva, roll-up, juliste, banneri, kirja, lehti, vuosikertomus, strategiakuva, PowerPoint-esitys, pakkausilme tai vaikka TikTok-konsepti.

Kuvitukset

Kuvituskuva tiivistää, havainnollistaa, elävöittää, luo tunnelmaa ja selkeyttää tarinaa. Joskus asiaa on vaikeaa ilman kuvitusta selittää, tai kohde voi olla vaikeasti valokuvattavissa. Kuvituskuvat kestävät usein aikaa paremmin kuin valokuvat ja niillä voi olla helpompaa esittää asia persoonallisesti ja huomiota herättävästi.

Piirrämme kuvituksia monenlaisiin tarpeisiin muun muassa strategiakuviksi, kampanjakuviksi, lehtien ja kirjojen kuvituksiksi, kalentereihin, kartoiksi, opasteisiin ja PowerPoint-esityksiin.

Valokuvaus ja videokuvaus

Laadukkaiden ja omaleimaisten valokuvien ja videokuvien merkitys on arvossa nyt enemmän kuin koskaan, kun kaikilla on kamera taskussaan. Kuvilla on erittäin tärkeä merkitys esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja lehtimainoksissa. Huono kuva pilaa muuten onnistuneen kokonaisuuden.

Voimme rakentaa kuvauskohteeseen studion. Toteutamme erilaisia brändi-, tuote- ja henkilökuvauksia. Erikoisalaamme ovat henkilökuvaukset miljöössä, stailatut ruokakuvaukset ja dokumentaarinen valokuvaus. Teemme myös yksityishenkilöiden valokuvauksia, kuten raskaus-, vauva-, rippi-, ylioppilas- ja vihkikuvauksia.

Näyttävällä ja kiinnostavalla videolla luodaan hyvä fiilis, joka auttaa kehittämään brändiä ja mielikuvaa. Video voi myös vaikkapa olla yritysesittely tai haastattelu. Videot kasvattavat suosiotaan, sillä niitä voidaan hyödyntää laajasti Youtuben lisäksi muissa some-kanavissa ja yrityksen verkkosivuilla.

Valo- ja videokuvaamme kaikki sisällöt asiakkaidemme some-tileille silloin, kun vastaamme sosiaalisen median kanavien ylläpidosta ja sisällöntuotannosta.

Ota yhteyttä