Kaikki yritykset tekevät viestintää. Toisinaan se on suunnitelmallista ja ammattitaitoisesti toteutettua, toisinaan sitä tehdään sen suuremmin tiedostamatta mitä tehdään.

Meillä on pitkä käytännön kokemus yritysten viestinnän ja markkinoinnin hoitamisesta ja johtamisesta. Olemme olleet tekemässä suurten organisaatioiden viestintää integraatioissa, strategoiden todeksi tekemisessä, brändiuudistuksissa, organisaatiomuutoksissa sekä isoissa kriiseissä. Työyhteisöjen sisäisen viestinnän kehittäminen on erityisen lähellä sydäntämme.

Autamme yrityksiä kaikessa viestinnässä: arjessa, muutoksissa, mediaviestinnässä, yrityskauppaviestinnässä, kriisiviestinnässä sekä sisäisen viestinnän kehittämisessä. Teemme strategioita, suunnittelemme, toteutamme, valmennamme ja sparraamme. Käytännön työn lisäksi meitä pyydetään myös puhumaan ja valmentamaan näistä aiheista:

Strategiaviestintä

Tuemme organisaation strategian todeksi muuttamisessa. Kiteytämme, visualisoimme ja tarinallistamme.

Työyhteisöviestintä

Autamme asiakkaitamme kehittämään työyhteisöviestintää, viestimään tuloksekkaasti sekä luomaan viestintäkäytäntöjä, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista. Sisäisen viestinnän toimivuus vaatii erityistä huomiota hybridityön aikana.

Kriisiviestintä

Kriisitilanteissa hyvä viestintä ja realistinen tilannekuva ovat ehdottomia selviytymiskeinoja. Autamme asiakkaitamme varautumaan kriiseihin ja selviämään niistä taitavasti.

Ulkoistettu viestintäammattilainen eli viestintäpäällikköpalvelu

Toimimme asiakkaan ulkoistettuna viestintäammattilaisena, jolloin kannamme vastuun asiakasyrityksen viestinnästä ja markkinoinnista.

Teemme liiketoimintastrategiaan pohjautuvaa viestintää. Mietimme, mitä kannattaa tehdä ja milloin. Huolehdimme siitä, että asiat etenevät sovitussa aikataulussa ja kustannustehokkaasti budjetissa.

Olemme remmissä silloin, kun meitä tarvitaan: päivän viikossa, parina päivänä kuussa tai aina tarpeen mukaan. Viestintäpäällikkö on käytettävissä sekä projektikohtaisesti että jatkuvana palveluna.

Johtajan viestintä – ja vuorovaikutusvalmennus

Valmennamme ja sparraamme esihenkilöitä, johtajia ja yrittäjiä.

Viestintävalmiudet ja vuorovaikutustaidot muodostavat tutkitusti ison osan johtamisen ammattitaidosta. Hyödynnämme tutkimustietoa siinä, minkälainen lähijohtajan viestintä johtaa parhaisiin tuloksiin, ja valmennamme johtajia luomaan toimivia johtamisviestinnän käytäntöjä sekä kehittämään tiiminsä tai organisaationsa työyhteisöviestintää.

Valmennusotteemme on ratkaisukeskeinen. Ratkaisukeskeisyydessä huomio keskitetään ongelmien laajan analysoinnin sijaan siihen, mitä kohti halutaan mennä ja mitä halutaan saavuttaa. Valmentaja auttaa valmennettavaa kirkastamaan omaa ajatteluaan ja tavoitteitaan, löytämään keinoja sekä vahvistamaan omia voimavarojaan tavoitteen saavuttamiseksi.

Valmennus tapahtuu ehdottoman luottamuksellisesti ja International Coaching Federationin periaatteiden mukaisesti, mikä takaa asiakkaalle laadun ja turvallisuuden. Teemme valmennuksesta kirjallisen sopimuksen.

Ota yhteyttä