24.10.2023 Saara Raudasoja

Miten strategiaviestinnästä voi tulla menestystarina?

Kuvitellaanpa hetki: organisaatiossasi on kiehtova ja lupaava strategia, joka voi viedä yrityksesi uusiin korkeuksiin. Kuinka varmistaa, että strategia ei jää pelkäksi paperille kirjoitetuksi suunnitelmaksi? Ratkaisu on onnistunut strategian todeksi tekeminen. Miten se on mahdollista?

Yksinkertaisuus ja selkeys

Strategian ei tarvitse olla monimutkainen. Päinvastoin, yksinkertaisuus ja selkeys ovat avainasemassa. Kilpailuetuun perustuva sekä puhuttelevasti laadittu visio ja missio ja tavoitteet ovat strategian laatimisessa tärkeitä työvaiheita. Sanoilla on merkitystä: innostavasti sanoitettu strategia erottuu, saa aikaan tunteita ja toimintaa.

Kiehtova tarina

Ihmiset rakastavat tarinoita. Tarina antaa strategialle ihmiskasvot ja tekee siitä helpommin lähestyttävän. Luo kiehtova tarina, joka kertoo, miksi strategia on tärkeä ja miten se vaikuttaa organisaation ja sen sidosryhmien tulevaisuuteen. Tarina voi sisältää henkilökohtaisia elementtejä, esimerkiksi kuvauksia siitä, miten tietyt työntekijät, asiakkaat tai yhteistyökumppanit hyötyvät strategiasta.

Visualisointi

Strategia tulisi saattaa näkyville arkeen. Strategia kannattaa visualisoida esimerkiksi strategiakuvaan, josta voi tehdä tauluja, näytönsäästäjiä, taustakuvia jne.

Myös strategialle määritellyt kriittiset suorituskykymittarit (KPI:t) kannattaa visualisoida ja pitää näkyvillä esimerkiksi työtilojen seinillä tai virtuaalisessa työtilassa.

Osallistaminen ja vuoropuhelu

Strategia on strategia vasta, kun se vaikuttaa organisaatiossa toimivien ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen – ja sitä kautta myös sidosryhmiin. Kannusta avoimeen osallistumiseen ja vuoropuheluun. Kuuntele henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien ajatuksia ja huolia. Tämä luo luottamusta ja sitoutumista ja mahdollistaa strategian hienosäätöä.

Monikanavainen viestintä

Ihmiset vastaanottavat viestejä eri tavoin. Hyödynnä monikanavaista viestintää, kuten verkkosivustoa, sosiaalista mediaa, sähköpostia, intranettiä, esityksiä ja keskusteluja. Käytä eri kanavia tavoittaaksesi eri sidosryhmät ja varmistaaksesi, että viesti tavoittaa mahdollisimman monen.

Pysyvä viestintä

Strategian viestintä ei ole yksittäinen tapahtuma, vaan jatkuva prosessi. Organisaation on jatkuvasti viestittävä ja päivitettävä strategiaansa, ja viestinnän on oltava johdonmukaista ja pitkäjänteistä. Strategia olisi kyettävä purkamaan arjen tasolle.

Strategian viestiminen kannattaa suunnitella kampanjamaiseksi, peräkkäin toistuviksi toimenpiteiksi, ja käyttää monipuolisesti apuna erilaisia keinoja: työpajoja, tarinoita, kuvia, videoita, julisteita, työkirjoja, huoneentauluja.

Strategian luomisessa ja todeksi tekemisessä kannattaa luottaa viestinnän ja strategisen markkinoinnin yhteispeliin. Siirtämällä ajattelu ja toiminta taktisesta tekemisestä seuraavalle tasolle, tarjoutuu myös viestinnälle mahdollisuus odotusten täyttämiseen.

 

Mielenkiintoista luettavaa aiheesta:

Strategiaviestintä

KIRJOJA:

Timo Ritakallio: Elävä strategia

Pipsa Lotta Marjamäki & Jenni Vuorio: Viestinnän johtaminen